ŠKOLY A SKUPINY

 MUZEUM GASTRONOMIE SE STĚHUJE!  

V současné době nemáme vystavenou stálou expozici. 

Pro zájemce nabízíme přednášky  s promítáním a workshopy v budově vaší školy. Více informací na tel. 775291381, info@muzeumgastronomie.cz

 

.

WORKSHOP STOLOVÁNÍ

Workshop stolování

Workshop správné stolování v historii i současnosti s praktickou ukázkou jednotlivých typů příborů a prostírání. Žáci se naučí, na co se jaké příbory používají, kde je jejich místo na stole a samozřejmě základní pravidla správného stolování – jednoduché a hravé pro první stupeň, obsáhlejší a odbornější pro druhý stupeň, gymnázia a ekonomické školy.

 

Workshop správného stolování

KLASICKÉ KOMENTOVANÉ  PROHLÍDKY 

Základní školy

Muzeum gastronomie přináší žákům základních škol zajímavé informace a nenásilně doplňuje jejich znalosti. Tato exkurze může být využita v celé řadě vyučovaných předmětů počínaje českým a anglickým jazykem (zpracování textu). Výstava dále bezprostředně souvisí s obsahy předmětů dějepis, člověk a svět práce a výchova k občanství. Poznatky o kuchyňských spotřebičích mohou také žáci uplatnit ve fyziceNěkteré žáky může gastronomie zaujmout natolik, že ovlivní volbu jejich budoucího povolání.

Pro školní skupiny nabízíme komentované prohlídky, nebo pokud byste neměli zájem o komentovanou prohlídku, máme připraveny  pracovní listy  pro různé věkové skupiny - od hledání rozdílů pro nejmladší žáky přes vyplňování křížovek až po odbornější otázky z historie stolování. 

Stáhněte si pracovní listy:  PL NEJMLADŠÍ ŽÁCI 10 rozdilu.pdfPL NEJMLADŠÍ ŽÁCI hledej předměty.pdfPL MLADŠÍ ŽÁCI křížovka přízemí.pdfPL STARŠÍ ŽÁCI historie stolování.pdf, PL STARŠÍ ŽÁCI vaření.pdf, PL STARŠÍ ŽÁCI křížovka.pdf

 

Gastronomické školy a učiliště

Pro studenty a učně gastronomických škol, pro něž je znalost dějin oboru, který studují, nepostradatelná, je muzeum ideální pomůckou, jak tyto znalosti prohloubit a upevnit. Zároveň bohaté a komplexně představené dějiny gastronomie umožňují zvýšit hrdost na jimi zvolený obor.
Pro studenty jsou připraveny pracovní listy, které si zde můžete stáhnout: Historie vaření.pdfHistorie stolování.pdf
 
Zde se můžete podívat, jak studenti z Hotelové školy Radlická pilně vyplňují pracovní listy týkající se historie stolování v německém jazyce, které jsme pro ně připravili. Kromě cizího jazyka si tak procvičí a upevní znalosti, které u nás získali. Kromě němčiny ještě nabízíme i pracovní listy v angličtině.
 
Gastronomické školy a učiliště
 
Na následujících fotografiích se můžete přesvědčit, že žákům a studentům se u nás velmi líbí. Takto se do naší knihy návštěv s radostí zvěčnili studenti Střední školy hotelnictví a gastronomie v Praze 9 - Klánovicích.
 
Studenti v muzeu
 

jAK CHUTNALO MUZEUM GASTRONOMIE STUDENTŮM ze všech koutů země?

Krátký článek o své návštěvě Prahy napsali studenti prvního ročníku Hotelové školy z Poděbrad. Více ZDE

Muzeum gastronomie navštívili studenti oboru Cestovní ruch SOU a SOŠ SČMSD Přímětická ze Znojma. O svém výletu do Prahy napsali krátký článek, který i s fotografiemi můžete najít ZDE

Navštívili nás i studenti z Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziřící. O jejich výletě do Prahy se dočtete ZDE.

Krátkou zprávu o návštěvě muzea napsali i studenti z Tábora. Více ZDE

Gymnázia a ekonomické školy

Mnoho zajímavého a poučného najdou v muzeu také studenti  gymnázií a ekonomických škol. Znalosti  kultury stolování a správného držení příborů budou v jejich příštím profesním životě nezbytné.
 
Opakovaně se k nám vrací studenti z pražského Gymnázia Nad Štolou. Na fotografii zachycující naši návštěvní knihu se můžete přesvědčit, že se jim u nás opravdu líbí!
Gymnázia a ekonomické školy
 
Plánek muzea